Forskning viser at hunder oppdager prostatkreft tidlig, med stor treffsikkerhet

16.09.2015 23:28

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25264338