Hvorfor har hunder værhår?

06.07.2015 09:49

http://illvit.no/naturen/hvorfor-har-dyr-varhar