Blogg

Kollektivt ansvar og andre samvittigheter

09.10.2016 23:22

Siste uken har det vært en del skriverier på diverse media om parasitter og bakterier som kommer inn til landet vårt med smuglerhunder og mer eller mindre lovlig importerte gatehunder fra land som Spania. Og nå ble det funnet klassisk hjertorm hos en slik ulovlig (viste det seg) importert hund. Smuglet inn med andre ord. 

Helene og Alf Seljenes Dalum - begge veterinærer, har skrevet et innlegg i VG som oppsummerer mye av denne problematikken og som er lesverdig. Oppsummert: testing vil ikke kunne beskytte oss mot alle smittede, gatehunder har høyere forekomst av alvorlig sykdom og smitte enn andre hunder, de som drar fra Norge til utlandet på ferie med hund vil selvfølgelig også ha en risiko for smitte - men den er mye midre pga lavere smittepress på akkurat disse hundene. 
Og ja - mennesker smittes også i utlandet av ymse sykdommer, men disse er letter å fange opp her hjemme enn det smittede hunder er, og legen plikter å melde smitten til Folkehelseinstituttet og sørge for tiltak som hindrer smitteutbredelse. 

 

Til tross for at fagfolk over hele linja nå advarer sterkt mot import av gatehunder, inkludert den lovlige importen av gatehunder, så finnes der altså en fraksjon med mennesker som absolutt vender det døve øret til. De har fått det for seg at helsemyndigheter, leger og veterinærer kun driver med løgnaktig propaganda for å sverte de som driver med import av gatehunder. Jeg kan forstå at folk vil hjelpe de svakere stillte,og at de som har et stort hjerte for dyr i lidelse og nød finner det vanskelig å ikke kunne ta med seg hjem disse som ikke har det veldig bra. 

Men: Hensynet til den almenne helse for dyr og mennesker i Norge må faktisk gå foran hensynet til gatehundene i resten av verden. Vi kan ikke ta på oss å skulle redde hunder som tross alt har en begrenset livslengde på bekostning av Norges egen helsetilstand. Ja - ulver og rever KAN komme over grensen med rabies og ev med andre parasitter. Men de er i så lite antall og så sporadisk at de per dags dato ikke utgjør samme risiko som import av gatehunder.  Veterinær Sturla Molden har skrevet et debattinlegg i Dagbladet som også er verdt å bruke noen minutter på. Vi kan fremdeles plukke bær rett fra lyngen og spise her i Norge. Det er ingen selvfølge at det forblir slik i all evighet fremover, men vi bør jobbe hardt for å holde det slik så lenge som mulig. Og ett viktig virkemiddel der er å begrense antallet gatehunder som kommer til landet vårt. 

 

Og så dette med multirseistente bakterier. Ja vi kan bli smittet av andre mennesker. Vi kan bli smittet når vi selv reiser i utlandet. Spesielt om vi legges inn på sykehus i utlandet, eller oppsøker helseinstitusjoner i utlandet. DA er det viktig å informere legen sin om dette når man kommer hjem. Ett viktig tiltak for å begrense videre smitte er isolat ved ny innleggelse i sykehus. Inntil man er sikker på at vedkommende pasient ikke er smittet av en slik farlig bakterie. Dessverre lyver enkelte om dette, de syns det å skulle bo isolert på ett rom noen dager er en større belastning enn muligheten for å kunne smitte et kreftsykt barn, eller en nyretransplantert som bruker immundempende medisiner. Og at de andre nevnte kanskje dør om de smittes av disse bakteriene betyr tydeligvis ikke så mye som belastningen ved isolat i en uke.... 

Og helsepersonell kan smittes. Vi dør kanskje ikke av det. Men om vi skreenes og det oppdages av vi er bærer av en slik multiresistent bakterie, får vi ikke komme på jobb. Da må vi "saneres" som det heter på fint språk. Det betyr at vi må gjennom diverse prosedyrer der vi prøver å "vaske av oss" disse bakteriene. Det tar tid, rett og slett fordi der ikke finnes antibiotika som gjør jobben for oss. Så immunforsvaret vårt (forutsatt at vi er friske og raske) i kombinasjon med denne "vaskinga" må derfor ta knekken på svineriet. Ofte tar det mange måneder. I verste fall får vi ikke komme tilbake til jobben i helsevesenet, for vi kan smitte svekkede pasienter. Da må vi se oss om etter en annen jobb. DET er  ikke verst for oss som jobber i helsevesenet. Men med tankepå hvor mye tid og ressurser vi selv og samfunnet har investert i enkelte av oss (som feks min bedre halvdel som er spesialist i hjertesykdommer - han har studert medisin i 6 år, deretter turnus i 1,5 år og deretter 9 år med spesialistutdannelse før han kunne kalle seg hjertespesialist. I tillegg har han doktorgrad innen faget sitt - det tar 3 - 4 år);  Hvor lett er det å erstatte de mest spesialiserte som kan risikere å bli tvangspermittert pga multiresistente bakterier? Hvem skal erstatte når superkompetansen blir borte? Hvem skal se etter deg da om du blir alvorlig syk og sørge for at du overlever alvorlig hjertesykdom, eller kunne stille diagnosen hjerteorm om du er så uheldig å bli smittet av det? 
For vel kan man overholde alle hygienetiltak på jobb. Men hva om man smittes av hunden og kjæledyret sitt hjemme? Per i dag er risikoen for det liten. Men om den risikofyllte importen av gatehunder fortsetter som i dag, kan Lotta utsettes for smitte fra andre hunder i miljøet hun  ferdes i, og i sin tur smitte mor og far hjemme, som begge er leger. Og spesialister innen hver sine fagfelt. 

 

Men for all del - den deilige  følelsen av å ha gjort noe bra for andre når man smugler inn gatehunder, ev "lovlig" importerer gatehunder, veger sikkert opp mot den risikoen man utsetter andre for. Så lenge man ikke rammes av det selv. 
Det er tydelig tankegangen hos de som bedriver denne importen. 
Men det er absolutt ikke greit. For kan hende at nettopp den kreftsyke datteren til naboen din er den som rammes - hun ble smittet av hunden sin etter at denne på tur hadde hilst på en annen hund. Som uten at noen visste det var innsmuglet eller importert gatehund fra Spania. Og bærer av multiresistente stafylokokker. Ikke så farlig for den friske eieren som var så snill å ta imot gatehunden. Men dødelig for den kreftsyke jenta i nr 7. 

 

Det ER lov å bruke hodet OG hjertet. Det kollektive ansvaret veger tyngre enn den enkeltes behov for å realisere sin egen godhet - spesielt når denne godheten går utover andre og rammer på en potensielt dødelig måte. 

 

Timeout

15.09.2016 21:39

I dag har jeg og Lotta tatt en skikkelig timeout. Anbefales. Ingenting er bedre enn den totale stillhet....kun vindens stille sus og spredt fuglesang som bakgrunnsstøy er oppskriften på sjelefred :)

Det stormer om nausta

13.09.2016 21:27

Det er bra jeg har vokst opp på Sunnmørskysten og er vant til storm og uvær og heftige vindkast med orkan styrke. De siste dagene har det virkelig stormet....
Det hele startet i 2006 - da jeg ble involvert i et forskningsinstitutt som driver med forskning innen fysisk aktivitet og helse; I regi av CERG, ved ISB, det medisinske fakultet ved NTNU ble jeg involvert som lege og doktorgradsstipendiat i "Kondisprosjektet" i HUNT3. Vi var tre stipendiater, der ene forsket på temaet "Kondisjon", ene på "Smerter og livskvalitet" og jeg - på "Endotelfunksjon".
Jeg fikk stipendiatmidler av Nasjonalforeningen for Folkehelsen".
Først brukte vi noen måneder på å planlegge prosjektet, ansette assistenter og lære dem opp i hvordan bruke apparturen - bla ultralydmaskinene og hvordan teste endotelfunksjon. Deretter brukte vi ett år av livene våre der vi pendlet hver dag fra Trondheim til ulike steder i Nord-Trøndelag for å teste personer. Jeg dro da hjemmenfra kl 0615 hver morgen og var hjemme rundt kl 23 hver kveld. Mann og barn måtte belage seg på å leve nærmest uten hustru og mor i ett år. Vi reiste sammen med basisiteamet i HUNT3 (Den tredje store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), der hyggelige sykepleiere i basistemaet målte blodtrykk, puls, høyde, vekt, samt tok blodprøver og gjorde en del andre undersøkelser. Vi i kondisgjengen testet kondisjon, gjorde endotelmålinger med mer som trengtes for å fullføre datainnsamlingen i prosjektet vårt. Etter ett år hadde vi samlet inn data på ca 5000 friske nord-trøndere. Deretter brukte vi noen mnd på å kvalitetssikre dataene, validere dem og deretter sende dem inn til databasen i HUNT.
Etter dette kunne jeg så søke HUNT om å få bruke de data vi hadde samlet inn selv, samt koble dem til data andre hadde samlet inn, og starte analysene og skrivearbeidet.

Oppi dette skjedde det mye privat også. Jeg innså at jeg ikke kunne forsørge "ungeskokken" på 4 stk på stipendiatlønn, og gikk tilbake til legejobb, og fortsatte å jobbe med doktorgraden min ved siden av. Jeg tok sideutdanningen jeg trengte for å kunne fullføre min spesialistutdannelse som legespesialist, og jobbet slik frem til slutten av 2010. Da måtte jeg "kaste inn årene" fordi jeg trengtes fulltid på hjemmebane, så 2011 ble brukt til å gjøre et svært nødvendig "omsorgsarbeid" som ikke vil bli omtalt her fordi det også gjelder andre personer som ikke kan snakke for seg selv. Forskningen måtte dermed vike et år for å ivareta noen som ikke kunne ivareta seg selv. (Det skulle bare mangle!)
I 2012 var jeg tibake i jobb, deltid i en privat bedrift, fordi det ikke gikk rundt økonomisk uten at jeg jobbet. Så slo livets viderverdgheter til ennå en gang og jeg ble selv pasient på Rikshospitalet i ett år - i 2013. Og forskningen og doktorgradsarbeidet mitt ble ennå en gang lagt på is. Jeg rakk akkurat å publisere første artikkel før jeg ble pasient på fulltid.

I 2014 var jeg tilbake på jobb, fulltid. Og fortsatte arbeidet med doktorgraden. I løpet av 2014 ble artikkelen til mitt andre prosjekt publisert. I løpe av 2015 ble skrivingen av tredje og siste artikkel i endotel-funksjons-prosjektet mitt fullført, og i august 2016 ble den publisert. Nå gjenstår bare innlevering av sammenskriving, og jeg kan se tilbake på et travelt og lærerikt kapittel i livet mitt.

I forbindelse med at den tredje artikkelen min ble publisert, ble det sent varsel til media - som det ofte gjøres. Det å formidle forskningsresultater er en del av ansvaret man har som forsker. Hadde jeg visst hvilket vepsebol jeg stakk hendene ned i er det ikke sikkert at jeg hadde gitt intervjuer om prosjektet, som jeg valgte å gjøre. Jeg forstod at det ville bli debatt - og det er bra med debatt og diskusjoner. Men ikke at det skulle trigge så mye og så intense reaksjoner som det har gjort. Jeg har i løpet av siste dagene svart på spørsmål, stillt opp til intervjuer, og tenkt at dette er mitt ansvar. Det har overhodet ikke vært noe jeg har hatt lyst til, for jeg trives best som anonym - der jeg kan leve livet mitt som lege på dagtid, og som mor til en utfordrende, aktiv og inspirerende gjeng etter arbeidstid, i kombinasjon med hundetrening som er min store hobby og lidenskap.
Og nå er jeg sliten. Dette tok helt av og ut av alle proporsjoner. Jeg har heldigvis valgt å holde meg langt unna nettdiskusjoner, jeg ser ikke TV, jeg hører ikke på radio, jeg leser ikke hva verden velger å skrive - man må velge hva man skal bruke energien og fokuset sitt på her i verden rett og slett. Jeg har svart på de samme spørsmålene mange ganger, prøvd å få frem nyansene i det prosjektet jeg har hatt og nå publisert. De aller fleste journalister som har ringt har vært hyggelige, med ett unntak der jeg gav skarp tilbakemelding om at det går faktisk an å stille kritiske spørsmål uten å fremstå som provoserende og aggressiv..... Og samtidig skal jeg fungere på jobb, som lege. Hvilket krever aktiv tilstedeværelse og engasjement. Og overskudd.

Så i dag, etter Dax18, som jeg ikke skal si noe mere om, dro jeg hjem og kjenner at nå har jeg sagt mitt. NÅ holder det. NÅ har jeg holdt mitt siste intervju om dette og debattert dette for siste gang. Jeg håper at diskusjonene fortsetter om både snus og tobakk og alkohol og hasj og trening og alt det andre som påvirker helsen vår. Og jeg håper at spesielt fagpersoner kan evne å diskutere uten at det bikker over og blir en belastning for de forskere og stipendiater som er som meg - som publiserer "små og ubetydelige" artikler som ledd i et doktorgradsarbeid. Og som ikke har ambisjoner om verken økonomisk vinning, Nobelpris eller publisistet for publisistetens egen del. For hvis man skal "skremme" og "presse" slike som meg - som forsker av nyskjerrighet, uten å tjene noe som helst på det (jeg har kun hatt personlig økonomiske store tap på å forske) - til taushet, så har kunnskaps-samfunnet tapt. Da blir det de store og kommersielle kreftene som styrer hva som når ut til folket, og hva som defineres som sunt og usunt. Sannhet og løgn. Vi har sett det før, ift røketobakk, sukker, med mer.

Så jeg dro hjem, tok med meg min kjære Lotta, min engelsk springer spaniel, som i dag fyller 2 år ut på tur. Veldig hyggelig, veldig givende, veldig avkoblende. Anbefales.

Når doktorgraden er ferdig innlevert, disputert og hele snusartikkelen min har gått i den kollektive glemmeboka, da skal ALL fritid gå til hundetrening :) DET ser jeg faktisk veldig frem til. Jeg og Lotta og Lita og ev andre hunder, helt anonyme og for oss selv, på fjellet, i skogen eller i en treningshall.

 

Bursdagsbarnet:

Utstilling - sukk....

28.08.2016 13:18

Utstilling er ikke min greie. Først og fremst fordi jeg savner KONSISTENS i de bedømmingene som gjøres. Og fordi jeg ser at det langt fra er de funksjonellt beste hundene som vinner. Og fordi der er mer enn hundenes eksteriør som avgjør plasseringen i ringen. Og dermed skjærer det seg for meg.
Legg til at det kun er en bitteliten del av de som eier rasehunder som stiller hund - og man innser at der er mange gode hunder "der ute" som aldri blir brukt i avl fordi de mangler "certet".

Men jeg har en datter som elsker å handle i ringen og dermed så melder jeg på. Som i dag. Vekkerklokka ringte kl 07, jeg snublet meg inn til Eirun og sa fra at hvis hun VIL stille i dag, så måtte hun si det der og da (for jeg ville helst tilbake til senga mi og sove litt til). Jepp - hun ville absolutt stille.
Så vi pakka Lotta, utstilingsbånd og penger og dro til Støren og Trondheim hundefestival. Fint vær, sol. Vi fikk Lotta ut av bilen og jobbet en stund med henne for å få henne "ned", for hun var veldig hyper, energisk og ekstremt fiksert på MEG. Etter en stund ute i utstilingsopmrådet fikk hun hvile litt i bil, og 20 minutter før hun skulle i ringen tok vi henne ut igjen for å gå henne litt ned før hun og Eirun skulle i ringen.
Egentlig burde jeg ha satt fra meg hund og jente og kjørt bort et annet sted. Men det går liksom ikke det heller. Så jeg prøvdeå gjemme meg bak dommerteltet da de skulle inn i ringen slik at Lotta ikke skulle se meg. For hun blir ganske låst på meg når jeg er i nærheten.
Første runden de løp gikk greit. Men så skulle de løpe en runde til, og akkurat da kom en person og skulle absolutt inn mellom meg og teltet jeg stod delvis gjemt bak, så jeg måtte ta et skritt til siden. Og hunder oppfatter bevegelse ganske raskt, og dermed fikk Lotta øye på meg og bråstoppa, satte seg ned og stirra etter meg og nekta å røre mere på seg. Ved hjelp av ringsekretær fikk Eirun Lotta igang igjen, men mot slutten av den runden så hun meg igjen og bråstoppa så Eirun snubla i henne og holdt på å falle. Ser ikke særlig pent ut foran dommeren.
Deretter ble hun stående oppstilt, men så kun på meg, ganske hyper i blikket og ville tydeligvis "til mor". Og det var vanskelig for Eirun å ta henne "ned" mentalt. Så - som venta ble det blått etter den oppvisningen.
Midt i det hele så kunne jeg ikke annet enn å le av Lotta - hvem kan bli "sint" på eller misfornøyd med en hund som er opptatt av eieren sin i en slik grad? Og som så tydelig demonstrerer at mor er hele verden.  Om dommeren velger å gi en hund blått fordi hun er opptatt av eieren sin (han mente hun hadde "oppsperrede øyne" og det trakk ned - hun hadde fiksert blikket på meg og stirra intenst mot meg) så ham om det..... Men igjen - det forteller MEG at det ikke er det funksjonelle eksteriøret som bedømmes, men showet.

Jeg pakka hund og jente med meg og kjørte derfra. Jeg kjenner at min toleranse for fesjå blir litt mindre for hver gang jeg deltar, og dagens observasjoner av også bedømmingen av andre hunder, kombinert med hendelsen med Lotta, ble akkurat dråpen for min del. Funksjonalitet er jeg vant til å "bedømme" (dog uten karaktersetting) selv, i jobben min. Og jeg er vant til å se forbi hårfrisyrer, sminke og klær.

På veg hjem dro vi til Hestsjøen for å la Lotta ta ut litt energi med å apportere i vann. Mye morsommere å "handle hund" i brukssettinger syns jeg. Så dette ble garantert årets siste utstilling.

Men så det er sagt: De som synes utstilling er morsomt, og har utbytte av det på noe plan - for all del - jeg er ikke imot at utstillinger arrangeres. Det jeg mener stadig sterkere er at det ikke er egnet i avlsbruk, pga den inkonstistente dømminga (hvilket ikke har så mye med hva mine hunder får av premier) og fordi det innskrenker avlsbasen som brukes.
Og ift utstilling og MINE hunder: Jeg får vel de hundene jeg fortjener mtp evnen til å showe på en galant måte i ringen. Når jeg mangler interesse og motivasjon for å løpe venstresvinger, så blir ikke hundene mine noe gode på det heller. ;)
 

Tilbake til treningsmodus

24.08.2016 22:00

Gradvis nærmer vi oss noe som kan kalles treningsmodus. Forrige uke var Lotta overhodet ikke på nett. Vi prøvde oss på trening, og det gikk såder. I helgen var hun "demohund" på smellerkurs i regi av Doglife, og da var hun ganske på, men de søksøktene var ikke lange, det var øvelser hun kan ut og inn, og i tillegg ELSKER hun romsøk mest av alt, og det er i seg selv en belønning. Så ikke vanskelig selv for en lite "treningsmotivert" Lotta å gjennomføre.
Mandag var vi på smellertrening i regi av nyetablert klubb "Spesialsøk Trøndelag". Og det gikk åt skogen - det var varmt, hun var daff og mer interessert i alle andre lukter "rundtomkring"  enn akkurat id-lukter. Vi prøvde først å trene utenfor lokalet (hangaren - "hundhallen på Lade") -hun bare peste og virret, og alt ble halvhjertet. Deretter prøvde vi innendørs - like lille. Så jeg gav opp - ganske varm og sliten i hodet jeg også - og kjørte til Hestsjøen der hun fikk bade og apportere i vann - noe hun elsker. Mye morsommere :)

I går, tirsdag - begynte vi på nytt lydighetskurs hos Cathrine Sallaup i regi av Doglife. Og Cathrine er magisk :) (ELSKER den dama!!) Så plutselig var Lotta på nett igjen :) En kjempefin kveld der jeg kjente at motivasjonen og troen kom tilbake. :)

I kveld dro jeg og Siri med Lotta og Oskar på trening for oss selv - smellertrening. Og Lotta var supermotivert, og ganske høy - til tider FOR høy - noe som er helt greit. For hun er enkel å ta ned et hakk når det trengs. Vi startet med romsøk - og Lotta var på nett med en gang, søkte uten tendens til falle av og kunne holdt koken så lenge som helst. Etter et par økter med romsøk gikk jeg over til diskrimeringssøk i kasser. Hun må TVINGES til å bruke sin lille blonde hjerne så hun lærer å diskriminere når det er DET hun skal. Og i løpet av kvelden og gjentatte søk der vi skiftet mellom to id-lukter med ene som stadig forstyrrelse mens den andre ble presentert i smeller, kom vi et skritt videre. Som belønning fikk hun et nytt romsøk før vi avsluttet for kvelden.

Så nå er vi i gang igjen for høsten. Med smeller og med lydighet. Og jeg har troen på at dette blir bra :)
Og Lotta er den perfekte hunden for meg - Energisk, høy, driftig, KAN bli litt skarp om hun trigges, har temperament og viser det ovenfor meg som hn stoler 100 % på. Kanskje ikke helt gjennomsnittsspanielen, men absolutt et arbeidsjern med vilje, arbeidsglede og høytemperert temperament :)

Medio august 2016

17.08.2016 23:41

Da er ferien (endelig) over og vi er tilbake mot normalen. Jeg og Lotta var "fra hverandre" i nesten 3 uker. Jeg var VELDIG abstinent da vi endelig kom sammen igjen.
De første dagene hjemme var hun litt "rar" - ikke som hun pleier - nesten litt melankolsk, ukonsentrert. Lå oppå meg hele tiden og vek ikke fra meg. Vi prøvde å trene litt, men jeg gav opp - for hun fallt bare ut. Så oppdaga jeg at hun hadde fått løpetid, kun knapt 4 måneder etter forrige. Så hormonene har nok blitt litt påvirket av den midlertidige skilsmissen.
Siste dagene har hun likevel vært motivert for trening, fokusert, men ganske "høy" -så utfordringen har vært å få henne ned på et arousal-nivå som gjør at hun greier å fokusere på en konstruktiv måte.
Søndag trente vi for første gang skikkelig - da vannapport. Og DET var en høydare tydeligvis. Etter den treningen gikk det fremover. Så mandag fikk vi trent smeller, tirsdag trente vi noen økter med moment-trening hjemme på stua og i dag har vi vært på rally-trening. Hun var veldig på - og selv om det lett "kokte over", så var jeg fornøyd med kveldens innsats fra Lotta. Vi ER veldig på nett, og hun er veldig fokusert på MEG og hva jeg vil ha av henne.

Hun har i løpet av sommeren blitt mer voksen -ikke bare i hodet men også i kroppen. Lagt seg litt ut, fått mere muskler. Pelsen er ennå moderat, men hun har fått skikkelige faner på bena. Og vi måtte klippe ørenpelsen nå i går, for å holde fukt unna ørene.
Jeg gleder meg til en høst med masse trening og masse morro sammen med Lotta :)

Lottas MH

11.07.2016 21:46

I dag dro jeg og Lotta til Sølen, for MH-beskrivelse. Og Lotta gjorde en MH som jeg forventet. Hun er en tøff liten springer - typisk springer på mange måter, og ikke fullt så typisk på andre måter. Hun har forsvarslyst, og er "tøff-i-trynet" uten det helt store motet til å gjennomføre det hun faktisk truer med. Uansett er hun MIN verdens beste springer-førken. Hadde ikke byttet henne ut for alt i verden :) Og igjen viser hun - MOR er verdens navle :) Ittno annet betyr så mye. Mor er universets sentrum :)

Lekelyst - med mor vel og merke - andre er ikke så interessante å leke med. Sosial. Og tøff i trynet :) Mener det - selv om motet ikke strekker til.  :) 

 

MH Lotta.pdf (103002)

 

 

Bilde viser engelsk springer spaniels i sort linje og Lottas i rød linje.

 

Utstillingsdag 3.juli 2016

03.07.2016 19:12

En lang dag. Jeg er mer enn vanlig sliten for å si det slik.
Eirun hadde tatt på seg å handle Monty, en energisk, sterk og typisk "18-mnd - testing-testing-ustyrlig" hannhund av rasen ungarsk vizla, korthår.
Så etter å ha avlevert Lotta til vår kjære oppdretter, som skulle stille henne på spanielspesialen i dag (handler Rikke - gjorde en kjempebra jobb :) ), dro vi rett til Leangen og ankom der kl 0830. Monty kom ca kl 09, og han reagerte som den energiske, noe usikre unghunden han var; han satte på bremsen og syntes dette var dritskummelt! Så de neste tre timene jobbet Eirun (avløst av meg) med å få Monty på nett. Hvilket ikke var det enkleste i verden - han takler ikke frustrasjoner så lett, så det ble mye bjeffing (han har kraftig røst som tar tak i trommehinnen....) og napping, der han også tok tak i kobbelet med tenna og nekta å slippe, og hopping med mer. Så jeg var en smule pessimist mtp handling i ringen. Derfor dro jeg meg unna (Jeg er ganske myndig av meg - og Monty ble ganske frustrert av meg og min grensesetting...)  når Eirun og Monty skulle inn, og stod på avstand og tok bilder. Og trodde ikke mine egne øyne; Eirun fiksa jobben! Hun fikk ungstuten til å gå pent, og når han på et tidspunkt la inn "protester" i form av napping, hopping og bjeffing, fikk hun han galant ned i "sitt", "ligg" og deretter opp igjen i "stå". Så de endte opp med CK (certificat) og CACIB :) Flinke jenta mi!!!  Og de gikk videre til gruppefinalen for gruppe 7, og ble der BIG3!! Dvs tredje beste stående fuglehund. Og når det er Vigdis Nymark som tar førsteplassen med en utrolig flott hannhund (Strihår vorsteh Schnell) så henger den tredje -plassen veldig høyt!! Så stolt jente og stolt mor. At det striregna under gruppefinalene får så være - hvem bryr seg om slike bagateller i en sådan stund?  :)

Dagens kritikk av Monty:


1 Excellent CK 1.BHK CACIB BIR 2260 Kritikk Speldraget's G-monty
staselig herremann. vakkert hode. vakker hals og overlinje. kunne ønsket noe mer forbryst. kunne hatt mer vinkel i overarm. normale vinkler bak. meget god underlinje. godt kryss. god benstamme og poter. meget god pels med nydelig farge. beveger seg effektivt.Klokka 17 henta jeg Lotta. Hun kom hjem med blå sløyfte. Som forventa for en ikke-norsk dommer ;- hun er nemlig "for tynn".  Jeg vil heller ha en sunn, slank og atletisk og feminin spaniel-frøken med blå sløyfer enn en tykk en som lettere får skader under trening og bruks. Spaniel er en rase som skal brukes. At dommere er så fasinert av "masse" slutter aldri å forundre meg. Mange av dem ser uansett ikke forskjell på fett og muskler..... (dagens syrlige oppstøt...) Rikke - handleren i dag - gjorde forøvrig uanset en kjempbra jobb. En slank hund blir ikke tykkere selv om handleren er kjempegod  :)

Video fra BIG-finalen gruppe 7. Som sagt - Monty er ikke enkel å handle....

 

 

Utstilling NKK Leangen 2.juli 2016

02.07.2016 20:34

Siden jeg har en datter som elsker å handle og stille hund, blir det til at vi stiller en del. Mindre i år enn tidligere, dels pga tid og dels pga andre interesser. Men denne helgen er viet utstilling for alle penga, og i dag gikk Eirun med Lotta på NKK Leangen.

 

Lotta har et veldig vakkert trav når Eirun handler henne - de har funnet tempoet og takten i ringen, og det vinner hun på, men selve oppstillingen knoter de litt med. Jeg har lært Lotta fristilling i stå. Så jeg tror det er beste måten å vise henne på i stående posisjon. Eirun har ikke helt funnet ut av det ennå, hvordan hun finner det enklest å stille opp Lotta, så derfor ble det en del rusk der i dag i ringen. Lotta vrir på seg og Eirun stresser litt, og faller for fristelsen å prøve å "løfte og dra" Lotta inn i rett posisjon. Hvilket absolutt ikke funker for Lotta.

Men det ble likevel Excellent, rødt. Og det er jeg strålende fornøyd med. Flinke jenter begge to :) 

 

Det jeg ser er at norske dommere liker Lotta. Utenlandske dommere er ikke veldig vegeistret for henne - hun er nok for moderat, for "lite" pelset og for lett i kroppen. Dommeren i dag (Norsk dommer - Vidar Grundetjern) hadde tydeligvis gjennomgående sansen for de lettere springerne. Noe jeg syns er oppløftende mtp rasen som helhet. De er brukshunder - de skal ha fysikk og eksteriør som er forenlig med bruk. Først og fremst.  :)

dagnes kritikk av Lotta, ved Vidar Grundetjern:

utm type, meget godt hode som ønskes noe lenger, god hals, noe fremskutt skulder, utm brystkorg god overlinje, noe knapt vinklet framme, korr vinklet bak, utm pels og hale beveger seg meget godt korr bitt

Midtkiltreffet 2016

12.06.2016 16:20

En fast tradisjon vi deltar på hvert år, er Midtkiltreffet. Det er et hundetreff for hele familien, lokalisert på Sona camping på Midtkil, der innehaver av campingstedet, og oppdretter av irsk-setter Arild Ove Østmo, er arrangør. I løpet av tre dager konkureres det i barmarkskjøring, leirdueskyting, apportering, melkespannkasting, og hundesprint, avbrutt av grilling, is og sosialt samvær. Det hele avsluttes søndagen med match-show for alle raser og hunder. Veldig koselig og anbefales for alle hunde-eiere uansett rase. Koselig familieaktivitet, og barn i alle aldre er med - fra spebarn til store tenåringer.
Pga vårt tette program fikk vi i år kun med oss match-showet, men der hadde vi en del å bevise siden Lotta vant i fjor og vi har hatt vandrepokalen stående på hedersplassen på stua siste året. I fjor var Vigdis Nymark dommer, i år var Randi Juliussen dommer.

Så vi ankom 15 minutter før show-start - etter ferdig taekwondo-gradering for Eirun (opp til Gup5.1). Eirun insisterte på å handle både Lotta og Lita, noe hun gjorde utrolig bra. Begge hundene gikk videre til runde 2, deretter runde 3, så runde 4. Og Lotta til finalen der de 4 som ble stående igjen til slutt konkurrerte mot hverandre. Lita var den siste som ble slått ut før endelig finale, så det var på hengende håret for Lita også.
Og helt fantastisk - Lotta og Eirun vant i år også!! Andre år på rad, for to forskjellige dommere de to årene :)

Så dermed ble Lottas og Eiruns navn inngravert på vandrepokalen for andre gang på rad og vi får ha den på stua ett år til. Kjempelykkelig jente som kunne dra hjem med 15 kg tørrfor, 10 kg våtfor, gavekort, bilvindusrens og vandrepokal.

Resten av dagen hviler vi med god samvittighet :)

 

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Blogg

Så er vi godt inn i 2022

20.01.2022 00:26
Og har planer.  For meg og hundene. Som jeg nok kommer til å skrive en del om i løpet av året. Trening, trening og mer trening. Så langt livet mitt gir rom for det.      Igjen - Rim er verdens søteste hund. Følsom, myk, lydig. Opptatt av mor og My. My er bestevennn, lekekompis,...

Puddel-helvete

06.01.2022 21:34
Ja, jeg har ikke skrevet så mye om Diva, vårt lille "puddel-helvete". Og det er altså ikke et tilnavn hun har fått fordi vi ikke liker henne. For vi liker henne. Men hun er et lite "helvete". Som de andre på samme kull som hun kommer fra. Hissig, ressursforsvar, lite håndterbar. Noe som er litt...

2022 - en ny start?

02.01.2022 16:17
2022 er her. I dag 2.januar. Oppsummeringen av 2021 er ganske trist. Mye sykdom hos hundene mine - i det hele tatt så hadde jeg enten syk, nyoperert eller skadet hund fra april til og med november..... og sånn utenom hund - altfor mye jobb. Altså legejobb. Ca sånn 1, 5 årsverk totalt. Hvilket vil...

Heldige meg

16.11.2021 23:00
Ja, jeg føler meg heldig. Også som hunde-eier. Jeg har tre fantastisk flotte hunder. Med energi, drift, fokus, arbeidslyst og arbeidsglede. Tre helt ulike raser. Men det gjør det hele enda morsommere. Spesielt siden alle tre er så morsomme å trene med :)  Lotta er min potet av en brukshund....

Og oktober gikk som en vind

14.11.2021 22:50
Langt inne i november, snart advent, og oktober fløy avgårde med sjumilsteg. 16. - 17.oktober var igjen i Hønefoss på kurs med Siv Svendsen. Veldig lærerikt, og inspirerende. Hyggelige folk og mange fine hunder. Og jeg blir for hver dag og uke som går bare mer og mer fonøyd med både Rim og My. De...

Det går opp og det går ned

02.09.2021 18:43
Livet er fullt av svinger og det er jammen meg hundelivet også. Vi avsluttet august med to helger med intensiv hundetrening, på kurs med Siv Svendsen. Veldig bra kurs, og både Rim og My fikk vist at der bor mye i dem begge. De er begge intense, er hunder som vil jobbe hardt om nødvendig for å oppnå...

Lille My

09.08.2021 20:10
My er nå 15 og 1/2 uke. Og jeg begynne rå bli LITT kjent med henne.  Hun er ingen "enkel" valp. Fra et treningsperspektiv.  Hun er "enkel" på den måten at hun raskt leser situasjoner, hun har funnet ut hvordan hun best fungerer inad i familien, og hva som lønner seg for henne i...

Familieforøkelse

16.07.2021 01:41
Livet er dynamisk. Inkludert "hundelivet".  Da Rim fikk påvist skulderskade, og operasjonen viste seg å ikke være helt vellykket, gikk jeg litt i tenkeboksen. Jeg er en "energisk" person. Som er over gjennomsnittet aktiv med hund. Men jeg innser at jeg kan "ta lurven" av en hund som ikke er...

Ferie: Norge på Tvers

07.07.2021 18:37
Nå i juni har jeg hatt to uker etterlengtet ferie. Og brukte tiden til å gå Norge på Tvers. En tur som anbefales.  Kort oppsummert:  Dag1; vi gikk fra Hegra festning til Kvitfjellhytta.  Ca 21 km. Da vi starta var temperaturen rundt 16 - 18 grader. Akkurat passe, og stigningen fikk...

Ferie

22.06.2021 22:06
Endelig ferie!!  Jeg trengte ferie nå! Jeg er - mildt sagt - sliten i hodet av korona.    Så nå har jeg to uker med ferie, og i gang med første uken. Og planen er å GÅ! Gå i Norge. I fjellet. Gå, og gå. Og rense hodet for alt annet enn her og nå.  Jeg skal gå en lang tur sammen...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tema: Blogg

Ingen kommentarer funnet.

Ny kommentar

Fotogalleri: Blogg

Fotogalleriet er tomt.