Gode instruktører

04.01.2019 17:49

I dag vil jeg slå et slag for gode instruktører innen hundetrening. 
Det er ikke lett å være eller finne en god instruktør. 


Det ene er det rent hundetekniske - man skal kunne se hva som trengs rent teknisk for å endre eller shape en hunds adferd. 


MEN: 
Man må også se hva som trengs for å motivere mennesker, hva som skal til for å endre adferd hos mennesker, hva som gir læring hos både hund OG eier, og ikke minst - hva som gir en opplevelse av mestring hos den enkelte hunde-eier, og på den måte får den forsterkningen man trenger for at den nye kunnskapen skal befestes og bli en del av hverdagslivet til de elevene man har. 

Der er altfor mange av de instruktører som liker å vise seg frem selv. Få frem hvor "teknisk gode" de er med enhver hund. Og som samtidig drar ned hunde-eiernes selvfølelse og dermed motivasjon. Og ikke minst - de som liker å få frem hvor utrolig "dårlig hundetrenere" andre instruktører er. DET er et varsko - hører du en instruktør snakke ned andre innen samme "profesjon" - skygg unna. En god instruktør har ikke behov for å fremheve seg selv på bekostning av andre. 

Jeg har spesielt lyst til å trekke frem en instruktør som jeg har opplevd som spesielt god. God på folk. God på hund. God på å lese situasjoner og god på å se hva som skal til for å løse hverdagsproblemer som altfor mange hunde-eiere dessverre sliter med. Og alltid positiv. Alltid godt humør. Høyt utdannet på folk, og med høy kompetanse innen pedagogikk. Kompetanse, kunnskap og erfaring er tre stikkord som beskriver henne. OG evne til å formidle det på veldig forståelig måte. 

Hun har egen facebookside. Så trenger du hjelp til små eller større hverdagslige hunde-probemer - ta kontakt med henne. 

Hundeinstruktør Dagrun Brandvik

Tilbake