Vidsyn

 

Valget av kennelnavn var ikke tilfeldig.

Ordet Vidsyn har mange betydninger.

  • En forståelse er toleranse.

Man aksepterer variasjon, at der er ulike meninger om et emne. At mennesker er ulike. Toleranse defineres også som evnen til å tåle effekten av en påvirkning. Man står i det man mener er rett, selv under påtrykk fra omgivelsene.

  • FORDOMSFRIHET er en annen definisjon av ordet Vidsyn: vi møter verden uten forutinntatte fordommer. Vi lærer hele tiden. Idet vi møter de erfaringer som former oss. Uten å bli begrenset av forutinntatte tanker og ideer.

 

  • En forståelse er Kunnskaps-bredde. Oversikt.

I den fysiske forstand, blir bredde definert som den nest største dimensjon av et objekt (mens dybden er generelt avstanden fra topp til bunn eller fra fronten til baksiden av et objekt). Bredde og dybde blir også brukt til å forklare hvordan en person forstår verden. Folk kan ha breddekunnskap og dybdekunnskap om spesielle emner.

Bredde refererer til størrelsen eller omfanget av noe. I abstrakte termer, er noen med mye bredde liberale og har et omfattende verdensbilde og en mer omfattende kunnskap. I kunsten er bredden motsetningen til små detaljer (dybden).

Faglig, refererer bredde til muligheten til å koble mange disipliner av et fagfelt på en sammenhengende måt
e. Det gir mulighet til å forstå helheten i motsetning til å fordype seg, og i verste fall drukne, i detaljene.

 

  • Andre ord som beskriver ordet Vidsyn er TÅLMODIGHET. ERFARING. KLOKHET. FORUTSEENDE.

 

Vidsyn

Kennel Vidsyn, avls-filosofi

28.01.2017 23:01
Gjennom årene har vi hatt flere ulike raser. Og raser er ulike, så vel som individer innen samme rase. Vi kommer nok aldri til å drive et stort og veldig aktivt oppdrett. Jeg har den holdningen at når jeg har en hund som har mange gode kvaliteter som kan tilføre rasen den hører til, noe, DA bør jeg...