Forskning viser at hunder oppdager prostatkreft tidlig, med stor treffsikkerhet

16.09.2015 23:28
Tilbake