Første trening med diskriminerende id-lukt.

26.04.2016 20:56

Smellertrening. I dag med Aida og Stig som var der og trente samtidig og dermed kunne gi meg tilbakemeldinger på hva jegbør korrigere for å bli enda bedre. Alltid en fordel å trene sammen med noen. :)
 

Søk1: på kasser. 12 stk, id-lukt, smeller.
Søker ganske metodisk over boksene, bruker nesen. Må scanne noen runder før hun markerer, på rett boks. Belønnes m ball, bytte mot pølse. 3 økter før pause i bil.

Søk2, på kasser, 16 stk. Id-søk, smeller. Metodisk søk, høyt tempo, konsentrert, sniffer over alle, markerer på rett boks. Ifølge Aida og Stig: Et perfekt søk :)

Søk3: På rundell. 8 bokser. 1 med id-lukt, smeller. Hun forstod leken, og markerte uten feil. Vi gjentok noen ganger med lek med ball mellom hver økt.

Søk 4: På rundell. Denne gangen la jeg inn en boks med forstyrrelse - id-lukt av Aida. Smeller med min id-lukt. Lotta lurte tydeligvis veldig da hun fant boksen med Aidas lukt og markerte. Jeg venta henne ut til hun fortsatte å søke og gav henne masse belønning da hun markerte på rett boks med min id-lukt i. Vi gjentok 4 - 6 ganger før pause i bil.

Søk 5: På rundell, som søk 4. Med smeller med min id-lukt. Denne gangen ble Lotta stående kortere ved Aidas id-lukt enn i forrige søk.

Søk 6: På rundell som i søk 4 og søk 5. Med smeller. Og denne gangen markerte Lotta ikke på Aidas lukt og bare scanna over den som de andre tomme boksene. Vi gjentok 3 - 4 ganger, maks lek og avslutta. Flink bisk!!!


Super-Lotta!!! Ikke til salgs :)

Videre plan nå er å fortsette med diskriminerings-trening der jeg legger inn andre id-lukter enn den som presenteres i smeller, som forstyrrelse. Planen er at innen jul skal Lotta uten problem kun markere på smeller-lukt uansett søk, og ignorere alle forstyrrende id-lukter.

—————

Tilbake