Korona

10.03.2020 21:02

Dette handler ikke om hund. Men om helse. Og epidemien vi alle nå står midt oppi. Korona. 


Og jeg begynner å bli litt frustrert. Ikke fordi folk er engstelige. Men fordi der nå spres tildels mye uriktig og rar informasjon fra "ikke-helse-personell" (inkludert hunde-trenere.....og sånn by the way - hundetrener-erfaring gir ikke medisinsk kompetanse) om hvordan man skal beskytte seg selv mot å bli syk av dette viruset. Og mye av det som spres er feil. 

Folkehelse-instituttet er den instansen som i slike situasjoner som den vi har nå, er den pålitelige faglige instansen. Og de oppdaterer informasjonen fortløpende ettersom man lærer mer om viruset. 

 

Og per i dag er situasjonen og informasjonen som følger: 
 

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

 

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser. Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

Så nei - det hjelper ikke å drikke varme drikker, eller ha oppskåret løk liggende i stua. 
 
Og det er ikke sikkert at akkurat du blir så veldig syk av det. Spesielt ikke om du er ung, frisk, og i god form. Men mange, spesielt eldre, (og noen yngre) kan bli ganske syke, og trenge sykehusbehandling. Og vi har ikke flust med overskudds-senger som står ledige til "krise-bruk" i Norge. Og om veldig mange blir syke samtidig, og kommer på toppen av alle de vanlige sykehusinnleggelsene som kommer uavhengig av korona, sprenges kapasiteten til sykehusene. Og vi får for få intensiv-senger og respiratorer til å kunne gi alle nødvendig behandling. Og da må vi som jobber i helsevesenet velge - tildels kynisk - hvem av de sykeste som skal prioriteres.... 

På toppen av det hele - om mange ansatte blir smittet og syke (feks fordi folk ute i samfunnet ikke følger rådene om karantene, hostehygiene og håndvask) blir der få mennesker med nødvendig kompetanse  igjen til å ta vare på de syke. 
Og for å unngå disse to situasjonene, prøver nå helsemyndighetene å innføre restriksjoner og gi råd, slik at antallet nye smittede per døgn fremover ikke overskrider kapasiteten på ressurs, seng, respirator og personalsiden i helsevesenet fremover. Vi blir nok eksponert for viruset de fleste av oss, på ett eller annet tidspunkt. Men vi må prøve etter beste evne å ta hensyn til samfunnet som helhet, slik at alle som trenger det får nødvendig behandling når de trenger det. Og slik at vi slipper å velge hvem som skal få nødvendig behandling og ikke. 
 
 • VASK hendene ofte, og bruk sprit om du ikke har tilgang til såpevask. 
 • Host i albuen, eller i papirhåndkle som du kaster i søppla etterpå. 
 • HOLD DEG HJEMME, om du får symptomer på virusinfeksjon (gjelder egentlig alle typer virus!)
 • Har du mistanke om at du kan være smittet av korona, ring legevakt. RING!! IKKE MØT OPP! 
 • Er du satt i karantene, OVERHOLD den. HOLD DEG HJEMME! UNNGÅ FOLK! Kan du jobbe hjemmenfra, gjør det. 
 • Har du vært i nærheten av noen som er smittet,eller ikke føler deg i hundre selv, så ikke besøk sykehjem, sykehus og andre helseinstitusjoner. Du bare øker risikoen for at sårbare mennesker (ofte eldre) og helsepersonell blir smittet. 

  Det koker ned til: Ta hensyn. Bruk sunn fornuft. Og ikke la angsten ta tak i deg. Vi eksponeres for virus og bakterier hele livet, og det går oftest bra.  Livet er en risikosport. Så noen 100 % garanti har ingen av oss.  Men vi kan alle bidra til å gjøre risikoen mindre for alle. 

 

—————

Tilbake