Avoid biting when a simple growl will do.


Kortsnutede raser

25.05.2017 21:58

Anbefaler denne siden.
https://flatfaceddogs.com/

—————

Tilbake