Mange hunder er overvektige

16.07.2015 22:27

Verst ut kommer mops, basset og labrador.