Marerittet er over

04.10.2018 13:13

Valpene er nå 21 uker gamle, dvs snart 5 måneder gamle (om 7 dager). Og i dag ble salmonella-marerittet avsluttet. De to siste valpene som har vært i karantene siste ukene, har nå avlevert 3 negative prøver hver på rad. Og jeg har bedt saksbehandler i matttilsynet om å gjøre vedtak på oppheving av båndpålegg, i henhold til avtale om tre negative prøvesett på rad. 

Dette betyr at Krutt (Vidsyns Allvar) i dag flytter hjem til sin eier. Og at Alva blir "enebarn". Og at vi kan begynne på en normal hunde-tilværelse med treninger også for Alva, miljøtrening alle steder, og uten restriksjoner. Hva har jeg lært gjennom dette? 

  • Jeg har lært at jeg faktisk greier å stå i en utrolig slitsom situasjon. Og at denne situasjonen var mye mer slitsom enn forventet i starten. 
  • Jeg har lært at med hjelp av gode venner, så er det mulig å stimulere 6 valper, slik at de får erfaringer som gjør dem rustet for verden. 
  • Jeg har lært at man aldri skal ta bakteriologiske prøver av hundene sine. Det koster skjorta om der blir oppvekst av en meldingspliktig mikrobe. 
  • Og jeg har lært at de instanser som er satt til å forvalte folke -og dyre-helse og mathygiene, ikke nødvendigvis har sårt tiltrengt pedagogisk skolering til å takle privatpersoner som havner i veldig slitsomme situasjoner. Så der bør staten inn med skolering. 

—————

Tilbake