NRK og folkehelse

08.01.2024 15:38

Du så kanskje Debatten på NRK forrige torsdag. Etter den skrev jeg en kommentar som jeg sendte til Ytring, men som de ikke ville ta inn. 

Men her er kommentaren: 

Feil fokus på folkehelse
Torsdagens “Debatten” på NRK viste ennå en gang hvor fånyttes det er å drive folkeopplysning via riksmedia, OG hvor langt fra virkeligheten forskere kan befinne seg.
Ennå en gang fokuseres det på antall kilo, og på de individuelle “valg”. Begge deler er feilslått fokus om det er bedring av folks liv og helse som er intensjonen.
NRK burde forstått sitt eget ansvar bedre som rikskanal enn å fokusere på antall kilo og vektnedgang, og forskere burde vite bedre om studiers begrensning, utvalgsbias og ekstrapolerings-bias, enn å fremholde 4 x 4 intervalltrening som eneste vei til god helse. Og vist litt mer ydmykhet for alt vi ennå ikke vet all verden om innen helse, livsstil og trening.
For helse -og folkehelse handler ikke bare om fysisk hardtrening. Det handler om stress, kosthold, relasjoner, familie, skole, jobb, mestring, hverdag. Og når man i mange år harjobbet med folkehelse - både gjennom klinisk virksomhet (rehabilitering) og gjennom samfunnsmedisinsk arbeid - så har man sett - og forskning viser det samme - at noe erbedre enn ingenting ift fysisk aktivitet. Og for mange er det hva man greier å gape over. Og den viktigste aktiviteten er den du faktisk får gjort. Motivasjonen til mer kommer når du mestring, og formen stiger.
Og så må NRK og resten av mediesamfunnet komme seg bort fra at helse kun handler om individuelle valg. For helse -folkehelse - er en konsekvens av det samfunnet som politikere vedtar. Og de samfunn kommunene bygger: Skoleveger, mulighet til å gå og sykle til jobb, tilgjengelighet til grønne rekreasjonsområder, fravær av helseskadelig støy, frisk luft, mulighet for alle barn til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske status,gratis skolemat fri for ultraprosesserte råvarer. Og ikke minst styre matvareindustrien
og lovverket slik at hel og naturlig og sunn mat blir det letteste valget å ta når man går i butikken. For det MÅ være enkelt å ta sunne valg om vi skal få med oss hele befolkningen.
Cudos til Torkild Færø og Anette Drangeland for den innsats de gjør ift folkehelsen. Det de gjør skaper motivasjon til endring hos svært mange nordmenn. Motivasjon til å endrekosthold, fysisk aktivitet, stress, relasjoner og hva som ellers påvirker oss mennesker enten negativt eller positivt. Og det greier de helt uten å fokusere på antall kilo, “sommerkroppen” og "selvpining" (Livet er ubehagelig av og til) gjennom 4 x 4 intervalltrening.

 

—————

Tilbake