Om forskning og ny kunnskap

05.01.2024 17:48
I paradigmeskifter mellom gammel etablert "kunnskap" og ny forskning/kunnskap blir der alltid turbulens. Der den gamle skole krampaktig holder på sitt, latterliggjør det nye, mistenkeliggjør det nye og i harde forsøk på å holde på det de har brukt livene sine på publiserer stadige nye artikler i aviser og media der de argumenterer for sine syn.
Essensen av forskning er å alltid ha et kritisk blikk på "bestående kunnskap" og ha viljen til å endre syn, etterhvert som ny kunnskap kommer frem. Om forskere ikke vil det, så sørger grasrota - befolkningen - for at dette uansett skjer. For i dag er kunnskap tilgjengelig over alt. For alle. Ikke minst via Youtube, som publiserer mange gode foredrag og konferanser - fra forskere som har vært åpne, stilt kritiske spørsmål og tatt kunnskapen ett steg videre.
Desto tristere å se at her på berget tvilholder også enkelte unge "fagfolk" på gamle doktriner.
Vær kritisk. Still spørsmål- til ALT. og let til du finner svar som er logiske, gir mening og som i studier besvares med gode forskningsprotokoller, design, utvalg, analyser og konklusjoner. Og som IKKE er betalt eller bestilt av noen form for industri - eller der forskerne har tilknytninger til noen form for industri.
 
På denne siden vil jeg legge inn kommentarer og kronikker som media ikke vil publisere, av ulike grunner. Om helse, folkehelse og ting i tiden som angår helse. For det er på tide å si fra. Og heve røsten mot det bestående kunnskaps-paradigmet som har vist seg å ha mange svakheter, feil og usannheter. dels fordi vi ikke har visst bedre, og dels fordi vi har latt industrien og pengene styre hva som er "sannhet" og ikke. 
Alle reaksjoner
 
 

 

—————

Tilbake