Romsøk igjen

03.02.2016 22:54


I dag dro vi til Bioforsk Stjørdal og trente videre på romsøk der sammen med Stig og Willy og et par til som jeg traff for første gang i kveld.

Jeg og Lotta trente for oss selv i eget rom der.

Søk1: romsøk, id-lukt, legger ut 4 lærbiter medID-lukt. Hun får smeller og settes ut i søk. Høy i starten, surrer litt rundt og leter der hun hadde funn forrige gang vi søkte i samme rom. Forstyrrelser i form av Stig og Willy som kommer inn og henter noe utstyr, hun kalles da bare inn, får smeller på nytt og deretter ut i søk. Finner første lærbit etter et ganske kort søk. Belønnes m ball med pipelyd i, og pølse. Lærbit nr 1 fjernes. Settes ut i søk igjen. Finner nr 2. Belønning. Lærbit nr 2 fjernes. Leter lenge etter nr 3, har den tydelig i nesa, tar noen runder rundt i rommet og får teften av nr 4. Sirkler seg gradvis inn på nr 4. Belønning. Settes i søk igjen men lar bit nr 4 ligge selv om hun nå vet at den er der. Rett og slett slik at hun skal ha mulighet til funn om hun ikke finner nr 3. Finner etterhvert nr 3. Maks fest og feiring og ut i bil.

Søk2: bitene m id-lukt er klippet i to. Gjemmer alle 8 et annet rom enn første søk. Hun får smeller. Søker med høy intensitet, og gir seg ikke. Faller ikke ut selv om det tar lang tid å finne enkelte av lærbitene som hun finner. Lærbit fjernes etter funn. Finner 6 av 8 før jeg tar henne ut i pause. Belønnes med ballek og pølsebiter etter hvert funn. Rikelig m pølse for å holde på motivasjon. Logrer hele tiden. Får vann før pause i bil.

Søk3: som søk2, samme rom, like mange lærbiter legges ut. Legger dem i ulik høyde, ulike steder. Ikke samme steder som hun har hatt funn tidligere. Hun er motivert, holder lenge selv om hun strever med å finne enkelte lærbiter. Hun har fiksert seg litt på at lærbitene ligger fra knehøyde og oppover i høyden. Så hun søker ikke i lav høyde ved gulvet. Lar 3 biter ligge igjen -dvs hun finner 5 av 8 før hun settes i bilen igjen for en pause.

Søk4: I nytt rom igjen, som hun ikke har vært i før. Legger ut 5 lærbiter, alle legges lavt, ved gulvet. Hun får smeller og settes ut i søk. Søker absolutt ikke langs gulvet, og etter 20 minutter blir hun tydelig frustrert, hopper oppetter meg og skraper på meg med labbene for å få hjelp.
Jeg lar henne få smeller igjen, og setter henne ut i nytt søk der jeg i starten er veldig fokusert med syn og kroppsholdning mot den ene lærbiten som ligger rett på gulvet inntil, men ikke under, en søppelbøtte. Etter lang lang tid finner hun den. Fæst på lokalet!! Hurra som vi feirer!!Hun settes i søk igjen, og bruker lang tid på å finne nr 2 - den ligger nede i en sprekk mellom en skuff og hyllekant, ved gulvet. Hun forstår ennå ikke at det å søke ved gulvet er tingen, men blir fiksert på selve skrivepulten og skuffene. Ved en tilfeldighet, etter en «virrerunde» i rommet finner hun lærbit nr 3, og blir da noe mer opptatt av «de nedre regioner» i rommet. Finner til slutt lærbit nr 4, og den lar jeg henne markere på mange ganger med ballek og pølser mellom hver gang før vi avslutter med lek og ros ut i bil. Lærbit nr 5 som lå rett på gulvet (hunder ser virkelig ikke særlig godt….) lot jeg dermed passere…

Konklusjon:
Hun er supermotivert!! Holder lenge koken, i tempo, og energi og motivasjon. Når hun blir sliten ev når det går en stund uten funn dabber hun LITT av, men setter opp tempoet igjen bare ved at jeg feks endrer stilling, eller beveger meg litt over gulvet. Så hun har en indre drift til å hode søkene gående lenge uten at hun mister motivasjon eller lyst eller gleden ved å søke. Halen hennes logret hele tiden i rolig takt mens hun søkte og økte takten ved funn. Vi trente fra ca kl 1820 til 2130. Og i løpet av de timene hadde hun pause maks 25 - 30 minutter sammenlagt. Dvs at hun i kveld har brukt nesen aktivt og intenst i 2,5 timer. Uten å bli synlig sliten og uten å miste intensitet og motivasjon.
Superhunden min!! :)

—————

Tilbake