Smellertrening 20.10.2015

20.10.2015 19:47

Smellertrening med Lotta og Sara

Lotta
Søk 1: på vegg, 9 kasser. Virra litt, høy, måtte tas litt ned med mynt. Tok seg inn, raskt på da forstyrrelse (en annen person som hadde slått seg ned rett ved veggen vi søkte ved) ved kasse flytta på seg 30 cm. Frysmarkerer, søker metodisk i høyde og bredde. 4 korte økter, ballek mellom og dralek m gummiring ut i bil.

Søk 2. Veldig på frysmarkerer. Ellers som søk 1, men belønnes både med godbiter, kast sv ball på kasse og dralek om hverandre.

Søk 3. Som søk 2.

Søk 4: 15 kasser. Søker systematisk. Frysmarkerer. Bryr seg ikke om draleke, fortsetter å fryse til ball kommer flyvende eller godbit. 5 økter, markere en gang på “feil” sted, men så viser det seg at annen fører har lagt flere lærbiter rundtomkring. Disse fjernes. Vi har ennå ikke begynt med luktdiskrimering ift ID-lukt.

Søk 5: 15 kasser. Hun skraper med labben etter noen feilmarkeringer fra førers side. Prøver å vente henn ut ift markeing slik at labbinga skal bli borte, hun går da over til å tygge og slikke på kasse. Fisker etterhvert ut lærbiten med tunga og slipper den på bakken.... 1-0 til Lotta….
Jeg putter da lærbiten i smal sprekk som hun ikke vil greie å dra den ut av. Hun settes ut i søk - umiddelbar belønning med ball når hun da markerer på lærbiten. Gjentar noen ganger og det ser ut som "Labbinga" dabber av.  Kasse flyttes og hun settes ut i nytt søk. Hun finner ikke lærbiten, gir seg ikke - langvarig metodisk søk der hun jobber intenst. Blir etter flere minutter sliten og begynner å falle av. Settes ut igjen i søk - hun fortsetter en stund til, men er etterhvert så sliten at hun ikke orker mer. Hun tas med til vannskåla og drikker mye. Settes ut i bilen for å hvile seg. HUn var tydelig sliten og litt lav.

Søk 6; 15 kasser. For å få opp igjen motivasjonen for søket legges nå lærbiter 4 ulike steder i rekkene med kasser. Hun er litt lite interessert i starten, men oppfordres til å søke. Finner raskt første lærbit og belønnes med ball og heftig lek med 3 - 4 baller etterpå. Girer seg da opp igjen og vi gjentar med søk og treff på akkurat samme sted flere ganger og masse lek mellom. Ut i bil for å hvile.

Søk 7: 15 kasser. 3 lærbiter. Ene kassa er tatt ut - den hun markerte mye på i forrige økt. Hun finner lærbit og markerer, - ny heftig runde med ballek. Gjentar 3 ganger før pause og avslutter for dagen. Ho er da gira opp igjen og vil mer. På tide å avslutte mens leken er god. :)

Konklusjon: Hun har høy intensitet og er veldig motivert for å søke. Ved tap gir hun seg ikke så lett….

Sara
Søk 1: på bane. Te i to bokser. Husker leken, tendens til labbing om ikke fører klikker raskt nok. To økter med kast av pølsebiter som lek mellom. Bryr seg ikke om leker….

Søk 2: på bane, te i to bokser. Scanner over alle boksene, slår på rett kasse. Ellers som i 1.

Søk3: mål: å få Sara til å stå ved markering. Prøver på flis etter å ha belønnet i hånd, på gulv og oppå flis. Forstår ikke leken når lærbit/pad med te legges under flis, blir veldig frustrert når ingen av alle de adferder hun tilbyr ikke belønnes, skraper med labber, hyler, piper, og melder seg ut da annen hund tas med til bane rett ved. Setter seg da bare ned og ser på den andre hunden som trener. Etter økt der vi prøver mange tilnærminger uten å komme i mål, tas hun med ut i bilen for hvile. Svarer kraftig da den andre hunden (hannhund) knurrer til henne i det vi passerer.

Søk 4: går tilbake til bane med te. Kriteriet nå er hun kun får klikk når nesen står fast rett ned i boksens midtre del. Skraping i starten, men etter noen repetisjoner står hun roligere med nesen i rett boks. En litt lengre økt der hun er roligere enn tidligere ei dag, og hun blir stående øyeblikket lenger på boksen med nesen. Avslutter med masse ros - hun bryr seg nada om leker når vi trener smeller (merkelig greie - så leken som hun ellers er…), og ut i bil.

—————

Tilbake