Avoid biting when a simple growl will do.


Brukshunden

Svensk tidsskrift for Svenaks brukshundklubben

https://www.brukshunden.se/