Publikasjonsliste Eli-Anne Skaug

2016:

 • Eli-Anne Skaug ,Bjarne Nes , Stian Thoresen Aspenes, Øyvind Ellingsen; Non-Smoking Tobacco Affects Endothelial Function in Healthy Men in One of the Largest Health Studies Ever Performed; The Nord-Trøndelag Health Study in Norway; HUNT3; Published: August 4, 2016 https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0160205
 • Larsen, Joakim Schjølberg; Skaug, Eli-Anne; Wisløff, Ulrik; Ellingsen, Øyvind; Stovner, Lars Jacob; Linde, Mattias; Hagen, Knut. Migraine and endothelial function: The HUNT3 Study.. Cephalalgia 2016 NTNU STO 

2014 

 • Madssen, Erik; Ellingsen, Øyvind; Skaug, Eli-Anne; Wisløff, Ulrik; Videm, Vibeke. C-reactive protein levels are clearly associated with peak oxygen uptake, but not with endothelial function, in healthy and metabolic syndrome: The HUNT 3 Fitness Study. NCS Høstmøte; 2014-10-16 - 2014-10-18 NTNU
 • Skaug, Eli-Anne; Madssen, Erik; Aspenes, Stian Thoresen; Wisløff, Ulrik; Ellingsen, Øyvind. Cardiovascular risk factors have larger impact on endothelial function in self-reported healthy women than men in the HUNT3 fitness study. PLoS ONE 2014 ;Volum 9.(7) NTNU https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0101371

 2013

 • Skaug, Eli-Anne; Aspenes, Stian Thoresen; Oldervoll, Line Merethe; Mørkedal, Bjørn; Vatten, Lars Johan; Wisløff, Ulrik; Ellingsen, Øyvind. Age and gender differences of endothelial function in 4739 healthy adults: the HUNT3 Fitness Study. European Journal of Preventive Cardiology 2013 ;Volum 20.(4) s. 531-540 NTNU https://cpr.sagepub.com/content/20/4/531
 • 2012 Skaug, Eli-Anne. - Glem dyre energitilskudd. Dagens Næringsliv [Avis] 2012-03-12 NTNU https://www.dn.no/dnaktiv/2012/03/12/-glem-dyre-energitilskudd
 • Skaug, Eli-Anne. Forskerens beste matråd. Dagens Næringsliv [Avis] 2012-03-05 NTNU https://www.ntnu.no/documents/6409319/2a41c343-5cc1-4696-bf05-660a43783641
 • Skaug, Eli-Anne; Ellingsen, Hanna Sofie Videm. Fysisk aktivitet og kosthold. NTNU 
 • Strand, Linn B; Laugsand, Lars Erik Sande; Skaug, Eli-Anne; Ellingsen, Øyvind; Madssen, Erik; Wisløff, Ulrik; Vatten, Lars Johan; Janszky, Imre. Insomnia and Endothelial Function - The HUNT 3 Fitness Study. PLoS ONE 2012 ;Volum 7.(12) s. - NTNU
 • Strand, Linn B; Laugsand, Lars Erik Sande; Skaug, Eli-Anne; Ellingsen, Øyvind; Madssen, Erik; Wisløff, Ulrik; Vatten, Lars Johan; Janszky, Imre. Insomnia and Endothelial Function – The HUNT 3 Fitness Study. European Congress of Epidemiology; 2012-09-05 NTNU https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0050933

2011

 • Aspenes, Stian; Nilsen, Tom Ivar Lund; Skaug, Eli-Anne; Bertheussen, Gro Falkener; Ellingsen, Øyvind; Vatten, Lars Johan; Wisløff, Ulrik. Peak Oxygen Uptake and Cardiovascular Risk Factors in 4631 Healthy Women and Men. Medicine & Science in Sports & Exercise 2011 ;Volum 43.(8) s. 1465-1473 NTNU https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21228724

 2010

 • Dalen, Håvard; Thorstensen, Anders; Aspenes, Stian Thoresen; Vatten, Lars Johan; Aase, Svein Arne; Skaug, Eli-Anne; Wisløff, Ulrik; Støylen, Asbjørn. Resting cardiac performance indices are associated with exercise capacity in a population free from hypertension, diabetes and cardiovascular disease. American Society of Echocardiography; 2010-06-10 NTNU 
 • Skaug, Eli-Anne. Endothelial function in 4500 healthy adults - The HUNT study. Kardiologisk Vintermøte; 2010-01-29 - 2010-01-31 NTNU 
 • Skaug, Eli-Anne; Aspenes, Stian; Mørkedal, Bjørn; Oldervoll, Line Merethe; Wisløff, Ulrik; Ellingsen, Øyvind. Smoking tobacco versus snuff; impact on endothelial function in a healthy norwegian population. European Heart Journal 2010 ;Volum 31. s. 682-682 NTNU 
 • Stensvold, Dorthe; Tjønna, Arnt Erik; Skaug, Eli-Anne; Aspenes, Stian Thoresen; Stølen, Tomas; Wisløff, Ulrik; Slørdahl, Stig Arild. Strength training versus aerobic interval training to modify risk factors of metabolic syndrome. Journal of applied physiology 2010 ;Volum 108.(4) s. 804-810 NTNU https://jap.physiology.org/content/108/4/804.long

2009

 • Aspenes, Stian Thoresen; Nes, Bjarne; Nilsen, Tom Ivar Lund; Skaug, Eli-Anne; Bertheussen, Gro Falkener; Wisløff, Ulrik. Aerobic fitness relates to blood pressure in a healthy adult population. The HUNT study in Norway. ESC Congress 2009; 2009-08-29 - 2009-09-02 NTNU
 • Aspenes, Stian Thoresen; Nes, Bjarne; Nilsen, Tom Ivar Lund; Skaug, Eli-Anne; Wisløff, Ulrik. FYSISK FORM KORRELERER MED BLODTRYKK I EN FRISK VOKSEN BEFOLKNING, HUNT3. Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009; 2009-11-05 - 2009-11-08 NTNU 
 • Aspenes, Stian Thoresen; Skaug, Eli-Anne; Nilsen, Tom Ivar Lund; Bertheussen, Gro Falkener; Ellingsen, Øyvind; Wisløff, Ulrik. The Decline of VO2peak From 20 to 84. The HUNT Study in Norway. Acta Physiologica International Symposium; 2009-09-30 - 2009-10-01 NTNU 
 • Skaug, Eli-Anne; Ellingsen, O. Endothelial dysfunction and diabetes mellitus in a population without clinical atherosclerosis. Cardiology 2009 ;Volum 113. s. 107-107 NTNU 
 • Skaug, Eli-Anne; Ellingsen, O. Endothelial dysfunction, body mass index, and blood pressure in women without clinical atherosclerosis. Cardiology 2009 ;Volum 113. s. 100-100 NTNU
 • Skaug, Eli-Anne; Ellingsen, O. Endothelial function in a healthy Norwegian population. Cardiology 2009 ;Volum 113. s. 73-73 NTNU 
 • Stensvold, Dorthe; Tjønna, Arnt Erik; Skaug, Eli-Anne; Stølen, Tomas; Aspenes, Stian Thoresen; Wisløff, Ulrik; Slørdahl, Stig Arild. Maximal strenght training versus aerobic interval training to modify risk factors of the metabolic syndrome. Acta Physiologica International Symposium; 2009-09-30 - 2009-10-01 NTNU 
 • Stensvold, Dorthe; Tjønna, Arnt Erik; Skaug, Eli-Anne; Stølen, Tomas; Aspenes, Stian Thoresen; Wisløff, Ulrik; Slørdahl, Stig Arild. Strength training versus aerobic interval training to modify risk factors of the metabolic syndrome. ESC; 2009-08-29 - 2009-09-02 NTNU 
 • Stensvold, Dorthe; Tjønna, Arnt Erik; Skaug, Eli-Anne; Stølen, Tomas; Aspenes, Stian Thoresen; Wisløff, Ulrik; Slørdahl, Stig Arild. Strength training versus aerobic interval training to modify risk factors of the metabolic syndrome. ECSS; 2009-06-24 - 2009-06-27 NTNU

2008

 • Skaug, Eli-Anne; Johnsen, Anne Berit; Ellingsen, Øyvind. Significant difference in maximal heart rate in fit and unfit boys. EuroPrevent; 2008-04-30 - 2008-05-03 NTNU

Annet: Populærvitenskapelige artikler skrevet for et bedriftsmagasin på vestlandet:

 • Det viktigste du har er helsa https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=0813ee25-64a4-44f6-8641- eb9ae096e0f2&groupId=10301 
 • Ta vare på hjertet https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=857fad8a- 03c2-4ed1-9428-4fe7b0de9a31&groupId=10301 
 •  Sjokolade  https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=c8693499-71fb-46d4-81aa- 7a2364951bc7&groupId=10301 
 • Alt er ikke ett fett (mangler link til denne)

Foredrag for allmennheten(etter forspørsel fra Nasjonalforeningen):

06.10.2011: Foredrag for almennleger under spesialist-utdanning i Trondheim/Klæbu om forskning generelt og om prosjektet mitt.

 •   14.mai. foredrag for Nasjonalforeningen i Levanger om temaet kvinner og hjertekarsykdom/trening og hjertekarsykdom.

 •   29.mai foredrag for Demensforeningen i Trondheim om temaet hjertekarsykdom hos eldre/trening.

Presentajoner for fagmiljø:

 •   Foredrag for ansatte ved Orkdal sykehus medio oktober 2009: ”Kosthold og hjertekarsykdom” (Sigrun Husby: sigrun.husby@loqal.no)

 •   02.11.2009: Presentasjon av prosjektet for forskningsgruppen ved Kvinne-barn klinikken st.Olav. ( rigmor.austgulen@ntnu.no ) 

Andre publikasjoner: